• Nikotin-  Alper Eskici
  • Meşrepsiz Müzik- Salih Ergün
  • Kent Sapkınları- Salih Ergün
  • Dip Sesi- İkinci adam
  • Işığın İniltisi- İkinci adam
  • Kaçak Yayın- Salih Ergün, İkinci adam