Radyo Bâbil 2007 yılından bu zamana kadar gelen bir dostluğun ürünüdür.  Kimiz biz? İnsanlığın mutsuzluğunu hâlâ sorun edebilen Don Kişot’lar.  Hayalperest olabiliriz ama bunun bir ucunu gerçekçi bir altyapıya dayandırabildiğimiz kanaatindeyiz. Bir zamanlar bizim için biçilen “saçlarına jöle sürüp lise önlerinde kız tavlasınlar.” tarzındaki yaşama şeklini reddedip geleceğe dair umutlar besledik, hayat karşısında bir duruş sergiledik.

    Tabi ki kusursuz olduğumuza dair bir düşünceye sahip değiliz, insan yaşam içerisinde kusurlarıyla var olan bir nesnedir ama önemli olan kendini hayat karşısında bir özne olmaya zorlamak, bunu başarmak için çabalamaktır. Gelişmişlik gibi gösterilen düzen içerisinde insanları kaybettiğimizi düşünüyoruz ama insanlık içindir hâlâ umutlarımız. Birey olmadan oluşturulan toplum piç çocuk gibidir ancak bizim derdimiz birey olmanın bireyselleşme olarak algılatılmasıdır. Özne olalım diye nesnelerin ezilmesine göz yumamadık, zaten başkalarını ezerek özne olunacağına da inanmadık. O şekilde oluşan bir özneliğin sadece korku yaratabildiği çevre içerisinde kabul göreceğini ve özneliği tamamlayabilmenin nesneleri özneleştirmek için bir uğraş vermekten geçeceğini anlatmak istedik. Baktık ki bunu tek tek anlatarak yapamayacağız, o zaman onları kendi silahları ile vuralım dedik.

    Bunu bir yolculuk olarak gördük ve çıktık yola…